Polska Patriotyczna
Wybory do samorządów 2018

KW Polska Patriotyczna

93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 18

NIP: 712 314 94 30

REGON: 060429452

EwP 296

Pełnomocnik Wyborczy

KW Polska Patriotyczna

Paweł Ziemiński

zieminskipawel@gmail.com

 

Pełnomocnik finansowy

KW Polska Patriotyczna

Dorota Wierucka

wieruckadora@gmail.com

 

Konto Funduszu Wyborczego partii Polska Patriotyczna

nr kontaPKO Bank Polski S.A.

30 1020 3378 0000 1102 0342 9453

 

służy jedynie do wpłat na potrzeby kampanii wyborczej i jedynie w trakcie jej trwania; wpłaty mogą pochodzić wyłącznie od obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz

z kredytów bankowych zaciągniętych wyłącznie na cele związane z wyborami. Środki wpłacane przez obywateli polskich jak wyżej, mogą być wpłacane na rachunek Funduszu Wyborczego partii Polska Patriotyczna jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą; łączna suma wpłat od osoby fizycznej dokonującej wpłaty na konto Funduszu Wyborczego nie może przekraczać 15 - krotności, minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, tj. kwoty 31500 zł; wpłaty mogą być dokonywane maksymalnie do dnia 21.10.2018 r.